MISSION
LOGICAL MANAGEMENT PRINCIPLES
EXTRAS TO TEXTBOOKS AUTHOR (EXAMPLES, TESTS, ...)
ENTREPRENEURIAL MARKETING EXAMPLES
AUDIT (NL):TEST UW BEDRIJF
AUDIT (E):TEST YOUR COMPANY
EXTRAS TO TEXTBOOKS AUTHOR (EXAMPLES, TESTS, ...)
                                    

FOR INFO BOOK IN ENGLISH (table of contents, summary, ...): CLICK ON TEXTBOOK ICON LEFT ABOVE
VOOR INFO BOEK IN NL (inhoudstafel, samenvatting, ...) KLIK OP RECHTER BOEKICOON BOVEN


FOR EXTRA ENTREPRENEURIAL MARKETING EXAMPLES AND AUDIT/TEST RELATED TO TEXTBOOK (in English & Nederlands):CLICK ON OPTIONS IN THE RIGHT COLUMN /KLIK OP OPTIES IN LINKERKOLOM 

************************************************************

HET BOEK "MARKETING VOOR ONDERNEMERS" (OM NIEUWE MARKTEN TE EXPLOREREN) IS COMPLEMENTAIR AAN HET BOEK "MARKETINGPLAN" (OM BESTAANDE MARKTEN TE EXPLOITEREN).