MISSION
LOGICAL MANAGEMENT PRINCIPLES
EXTRAS TO TEXTBOOKS AUTHOR (EXAMPLES, TESTS, ...)
EXAMPLES OF LOGICAL STEP-BY-STEP APPLICATIONS
PRESS RELEASES/PERS
1)Dit verscheen in Tijdschrift voor Marketing (Focus/Marketingpraktijk)

Ondernemende marketing
12/2011 Marketing vanuit een ondernemersbenadering is in de eerste plaats creatief denken en heeft niet zoveel te doen met standaard marketingtheorieën. En dat heeft zo zijn voordelen, zegt Marc Logman van advies- en coachingbureau Logical Management.

Traditionele marketeers beginnen meestal met specifieke doelen (qua positionering, targeting en financiële verwachtingen) en zoeken dan naar de juiste middelen (de marketingmix) om deze doelen te bereiken. Maar veel ondernemers houden zich op een manier met marketing bezig. Via een permanente aansturing van hun middelen, ontstaan bij ondernemers de doelen geleidelijk aan en worden deze continu aangepast. De beste manier om de toekomst te kunnen voorspellen is immers door ze zelf te creëren - een citaat van Abraham Lincoln dat vaak gebruikt wordt in de publicaties van managementgoeroe Peter F. Drucker. Lees heel het artikel

2)This appeared in International Journal of Business and Management Tomorrow  
 01/2012
 
Towards an abductive mode of thinking in management consultancy
Managers face an important paradox today, that of capitalizing on the benefits associated with strict knowledge systems and procedures without suffering however from its rigidity-inducing effects. Management consultancy should take that into account and rather use an abductive (“may be”) approach , instead of a deductive (“must be”) or inductive (“is”) approach. As a facilitator, the consultant should teach his clients to master and adapt the frameworks/solutions, after the consultant leaves the company. Read the entire article

 3) Dit verscheen in Storecheck
06/2013
Marketing & sales interface
Hoe goed sales en marketing overeen komen, is geen probleem van ‘operationele aanpak’; gemeenschappelijk is immers de strategische bekommernis om de kloof met de verwachtingen van de klant zo goed mogelijk te dichten. Cruciaal daarbij is een visie- en organisatiestructuur, waarin iedereen duidelijk zijn waardecreërende rol ziet, bijvoorbeeld via mapping.
Lees heel het artikel

4) Dit verscheen in Publimat news
07/2013
Inkoop in DIY
Na een gespreksronde met de inkoopdirecties van de ‘Big 5’ op de Belgische doe-het-zelf markt (zijnde Brico, Hubo, Gamma, Mr. Bricolage en Meno Group) schreef Marc Logman, professor marketingstrategie aan de KUL, zijn bevindingen neer in een White Paper. Hij deed dit op vraag van Thierry Coeman, naar aanleiding van de DIY Procurement Election 2013 (zie kader). De geestelijke vader van het Logman-model voorspelt dat de functie en invulling van marketeer in zijn huidige vorm als dusdanig zal verdwijnen omdat (strategische) marketing steeds meer doorsijpelt in alle geledingen van de organisatie. Ook dus op inkoopniveau, waar een verschuiving naar een multidisciplinaire benadering aan de gang is. Publimat News sprak met professor Logman over diens theorieën. Die zijn op sommige punten best wel verrassend. Maar bovenal bieden ze nieuwe perspectieven in de relatie Inkoop-Verkoop. Lees heel het artikel

5) Dit verscheen op site Omicron-Media
09/2013
Op 12 september daagden in het Kasteel van Brasschaat net geen 200 man op, een evenwichtige mix van toonaangevende retailers uit leveranciers uit de sectoren DIY&Garden. Reden van die massale opkomst op een doordeweekse donderdagavond was de uitreiking van de allereerste DIY Procurement Awards. Voorafgaand aan de award uitreiking stond een academische zitting met Marc Logman op het programma. De professor marketing strategie aan de KUL begeesterde een behoorlijk volgelopen zaal met zijn belangrijkste bevindingen van de diepte-interviews die hij eerder dit jaar (individueel) had afgenomen van de inkoopdirecteurs van Brico, Hubo, Gamma, Mr. Bricolage en Meno Group
Lees heel het artikel

6) Dit verscheen in Publimat news
03/2014
Matchen van business modellen
Tools als category management zouden deel moeten uitmaken van een ruimere benadering, waarin gestreefd wordt naar een geïntegreerde business en marketing planning tussen leveranciers en retailers.In deze eerste bijdrage geeft Marc Logman meer uitleg bij de verschillende perspectieven van zijn model die hij bij het DIY event en ook bij de gepaard gaande white paper naar voor bracht.  Hij zoomt hierbij in op de zogenaamde KPIs (key performance indicators) die zowel voor retailer, leverancier en klant belangrijk zijn met als doel te kijken hoe bepaalde KPI’s kunnen verbeterd worden met het oog op het beter nakomen van elkaars objectieven. Lees heel het artikel